Ý nghĩa của từ Ăn cơm mềm là gì:
Ăn cơm mềm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ăn cơm mềm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăn cơm mềm mình

1

0   0

Ăn cơm mềm


ăn (cơm mềm)
đàn ông bám váy phụ nữ
dựa dẫm vào phụ nữ
- Ngày 28 tháng 9 năm 2020

2

0   0

Ăn cơm mềm


Chỉ những người đàn ông bám váy vợ
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của Ăn cơm mềm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AA chế/AA Ăn dấm chua >>