Ý nghĩa của từ Ý lực là gì:
Ý lực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ý lực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý lực mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ý lực


ý lực là một loại suy nghĩ nội tâm thúc đẩy hành động. giống như câu nói ' nói là làm; , ý lực khiến người suy nghĩ muốn làm một công việc mà mình đã đặt ra trong tương lai và thực hiện nó. ý lực chia ra 2 loại: loại một là ý lực lý trí. loại 2 là ý lực siêu thần lực. ý lực loại 2 là1 loại khả năng tâm linh khi ai đó đã có được ý lực này họ có thể suy nghĩ tới bất kể 1 việc gì đó và khiến nó thành hiện thực.Ý lực này tới nay đã biến mất từ năm 368tcn. nhiều nhà khoa học hiện nay đã nhờ đó mà biến thành một loại hình nghiên cứu và một số các tác giả truyện và phim đã chuyển thể nó thành các bộ phim giả tưởng bom tấn.
dagi hynk - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Ý lực


Mental power or intention; the purpose to attain bodhi or enlightenment.
Nguồn: buddhismtoday.com (offline)
<< Ý học Ý lạc >>