Ý nghĩa của từ zt là gì:
zt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zt mình

1

2   1

zt


Đầu heo
Nguồn: beedance07.com

2

3   3

zt


viết tắt của "zero tolerance" có nghĩa: những chính sách pháp luật hay hình phạt với những hành vi phạm tội chẳng hạn như bạo lực hay sử dụng ma túy trái phép nhằm cũng cố tầm quan trọng của luật pháp.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của zt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zk zw >>