Ý nghĩa của từ zp là gì:
zp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ zp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zp mình

1

0   0

zp


viết tắt của " zone of protection" trong ngôn ngữ game có nghĩa là nơi an toàn của các chiến binh nghỉ ngơi sau một chặng đi săn hay đánh trận về mà không bị nguy hiểm rình rập.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của zp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yw zk >>