Ý nghĩa của từ zein là gì:
zein nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zein. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zein mình

1

0   0

zein


Zein (đạm ngô).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zein


loại protein trong bắp (ngô). zeinolysis (sự) phân hủy zein
Nguồn: hmu.edu.vn

Thêm ý nghĩa của zein
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zed zenith >>