Ý nghĩa của từ zebra là gì:
zebra nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ zebra. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zebra mình

1

0   0

zebra


Ngựa vằn. | : ''striped like a '''zebra''''' — có vằn
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zebra


ngựa vằn
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

zebra


Tên của một loài ngựa: ngựa vằn (Có những sọc đen trắng xen kẽ trên cơ thể), có nguồn gốc từ châu Phi.
Ngoài ra, đây còn là tên của một thương hiệu chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm về công nghệ như máy in di động, kiosk,...
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của zebra
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zealous zed >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa