Ý nghĩa của từ zealous là gì:
zealous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ zealous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zealous mình

1

0   0

zealous


Sốt sắng, hắng hái; có nhiệt tâm, có nhiệt huyết.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của zealous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zealotry zebra >>