Ý nghĩa của từ yy có là gì:
yy có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yy có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yy có mình

1

0   0

yy có


1. Tại Trung Quốc, từ "yy" được cộng đồng giới trẻ ghi tắt của cộng nam nam giới nhưng không thích con gái và tự tưởng tượng những thứ không hay giúp cho nhu cầu sinh lý.
2. YY biểu hiện số năm. Ví dụ: DD/MM/YY (DD là day, MM là month, YY là year)
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của yy có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pg có từ mw có >>