Ý nghĩa của từ yuppie là gì:
yuppie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yuppie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yuppie mình

1

1   0

yuppie


Người trẻ tuổi có nhiều hoài bão.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yuppie


Kinh tế giới trẻ nhiều hoài bão
Nguồn: dict.vietfun.com

Thêm ý nghĩa của yuppie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yule zany >>