Ý nghĩa của từ yule là gì:
yule nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yule Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yule mình

1

0   0

yule


Lễ Nô-en.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yule
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yucca yuppie >>