Ý nghĩa của từ yq là gì:
yq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yq mình

1

0   0

yq


là tiếng lóng của cụm từ "i like you" nghĩa tôi thích bạn. Đây là ngôn ngữ teen thường dùng trong tán gẫu mạng như nói chuyện trên facebook, twitter, yahoo hay tin nhắn điện thoại
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của yq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yj khu vực 3 >>