Ý nghĩa của từ yolk sac là gì:
yolk sac nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yolk sac Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yolk sac mình

1

1   0

yolk sac


yolk nghĩa là lòng đỏ trứng
sac là cái túi

yolk sac là một cái túi được cơ thể người mẹ sản sinh ra để gắn vào và cung cấp dinh dưỡng để nuôi dưỡng phôi thai

yolk sac tiếng việt là túi noãn hoàng
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của yolk sac
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< you are welcome chu nghia xh >>