Ý nghĩa của từ yeti là gì:
yeti nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yeti. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yeti mình

1

0   0

yeti


Người tuyết ở Himalaya.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yeti


Người tuyết (Yeti) (tiếng Nepal: हिममानव, "người núi") là một sinh vật bí ẩn giống vượn cao hơn người trung bình và được cho rằng sống ở khu vực [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của yeti
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yield yestreen >>