Ý nghĩa của từ yankeeism là gì:
yankeeism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yankeeism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yankeeism mình

1

0   0

yankeeism


Từ ngữ đặc Mỹ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yankeeism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yard-master yankeefied >>