Ý nghĩa của từ xylocarp là gì:
xylocarp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xylocarp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xylocarp mình

1

0   0

xylocarp


Quả mộc. | Cây có quả mộc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của xylocarp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xylocarpous xylem >>