Ý nghĩa của từ xylem là gì:
xylem nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xylem. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xylem mình

1

0   0

xylem


Chất gỗ, xylem.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xylem


(A. xylem), mô dẫn nước ở thực vật có mạch. Gồm: yếu tố dẫn - những tế bào rỗng, đã chết (quản bào và mạch); mô nâng đỡ dạng sợi và các thể cứng với một ít mô mềm. X trước và X sau được hình thành từ tầng phát sinh của mô phân sinh ngọn, cùng tạo nên X sơ cấp [..]
Nguồn: daitudien.net

3

0   0

xylem


Mạch gỗ
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

4

0   0

xylem


Mạch gỗ thuật ngữ khoa học là xylem (chữ "xylem" bắt nguồn từ 1 từ cổ điển Hy Lạp ξυλον (xylon), có nghĩa là "gỗ"), là tổ chức dẫn truyền nhựa nguyên [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của xylem
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xylocarp xx >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa