Ý nghĩa của từ xy có là gì:
xy có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xy có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xy có mình

1

1   0

xy có


"Xy" là hai chữ gần cuối trong bảng chứ cái ở phương Tây, thường được dùng trong bộ môn Toán học hay Hoá học làm các ẩn số trong các bài toán, từ đó giải ẩn số sẽ ra đáp án đúng
Ví dụ: Phương trình: 2x + 3y =0; Gọi x là số mol của Fe (III);...
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của xy có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< okela từ mr có >>