Ý nghĩa của từ xiphoid là gì:
xiphoid nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xiphoid Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xiphoid mình

1

0   0

xiphoid


Hình kiếm. | Mẩu ức.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của xiphoid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xx xia >>