Ý nghĩa của từ xc là gì:
xc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xc mình

1

2   1

xc


một mặt cười - smiley face thường được dùng trên Internet hoặc tin nhắn sms

chỉ một khuôn mặ buồn, miệng méo xệch (chữ c), mắt nhắm tịt lại vẻ giận dữ (chữ x)

khuôn mặt này biểu hiện người viết đang bực tức kiểu giận dỗi
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

1   1

xc


Kỹ thuật - điện điện dung kháng
Nguồn: dict.vietfun.com

Thêm ý nghĩa của xc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xs abc ... xyz >>