Ý nghĩa của từ xavier là gì:
xavier nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xavier Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xavier mình

1

0   0

xavier


- Xavier University of Louisiana, tên một trường đại học ở New Orlean, Los Angeles, Mỹ
- Xavier University: trường đại học được thành lập vào năm 1831, Xavier là một trường trung học Công giáo Dòng Tên nằm ở Cincinnati, Ohio.
- Bắt nguồn từ tên địa danh Basque Etxeberria có nghĩa là "ngôi nhà mới".
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của xavier
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< skewness zace >>