Ý nghĩa của từ xỉn rượu là gì:
xỉn rượu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xỉn rượu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xỉn rượu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

xỉn rượu


Xem xỉn
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< say rượu đô con >>