Ý nghĩa của từ xẹo là gì:
xẹo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xẹo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xẹo mình

1

0   0

xẹo


Lệch hẳn sang một bên. | : ''Đi '''xẹo''' sang phần đường bên phải.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xẹo


tt. Lệch hẳn sang một bên: đi xẹo sang phần đường bên phải.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xẹo". Những từ phát âm/đánh vần giống như "xẹo": . X [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xẹo


tt. Lệch hẳn sang một bên: đi xẹo sang phần đường bên phải.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

xẹo


(Ít dùng) lệch hẳn về một bên bức tranh treo bị xẹo Đồng nghĩa: vẹo
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của xẹo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xắt xẹp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa