Ý nghĩa của từ xích là gì:
xích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ xích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xích mình

1

1   0

xích


Dây kim loại gồm nhiều vòng, nhiều khúc giống nhau, móc nối liên tiếp với nhau. | : ''Buộc bằng dây '''xích'''.'' | : '''''Xích''' sắt.'' | : '''''Xích''' xe đạp.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xích


1 I d. Dây kim loại gồm nhiều vòng, nhiều khúc giống nhau, móc nối liên tiếp với nhau. Buộc bằng dây xích. Xích sắt. Xích xe đạp. Xích xe tăng.II đg. Buộc, giữ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xích


1 I d. Dây kim loại gồm nhiều vòng, nhiều khúc giống nhau, móc nối liên tiếp với nhau. Buộc bằng dây xích. Xích sắt. Xích xe đạp. Xích xe tăng. II đg. Buộc, giữ bằng dây . Xích con chó lại. Bị xích chân tay. 2 đg. Chuyển dịch vị trí trong khoảng rất ngắn. Ngồi xích vào. Xích l [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

xích


dây kim loại gồm nhiều vòng, nhiều khúc giống nhau, móc nối liên tiếp với nhau xích xe tăng xe đạp tuột xích nối lại các [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

xích


[[Image:Broad chain closeup.jpg|200px|right|thumb|Một sợi dây xích kim loại]][[Image:Kettenvergleich.jpg|200px|right|thumb|Xích xe]]Sợi xích là một loạt những phần tử được n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

xích


xích răngThể loại:Truyền lực cơ học
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của xích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chèn chén >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa