Ý nghĩa của từ xá tội là gì:
xá tội nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xá tội. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xá tội mình

1

0   0

xá tội


Tha tội. | : ''Làm đơn xin '''xá tội''' cho chồng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xá tội


đgt (H. tội: tội) Tha tội: Làm đơn xin xá tội cho chồng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xá tội". Những từ phát âm/đánh vần giống như "xá tội": . x [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xá tội


đgt (H. tội: tội) Tha tội: Làm đơn xin xá tội cho chồng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của xá tội
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xào xác thực >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa