Ý nghĩa của từ www facebook là gì:
www facebook nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ www facebook Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa www facebook mình

1

0   0

www facebook


1. Một mạng xã hội rất nổi tiếng do Mark Zuckerberg, một cựu sinh viên người Mĩ tại Harvard sáng lập. Đây là địa chỉ rất nổi tiếng, là nơi lui tới thường xuyên của các hot girl, hot girl tiềm năm, các thành phần câu like rẻ tiền. Mặc dù vậy, nó cũng có những nội dung rất có ích nếu biết chọn lọc.
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của www facebook
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uppercase letter you guys >>