Ý nghĩa của từ wwf có là gì:
wwf có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wwf có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wwf có mình

1

0   0

wwf có


Là từ viết tắt của World Wildlife Fund, tên một tổ chức quỹ thế giới về việc bảo vệ và bảo tồn động vật trên thế giới. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hơn một triệu thành viên tại Hoa Kỳ hỗ trợ và gần năm triệu người trên toàn cầu. Cách làm việc độc đáo của WWF kết hợp phạm vi toàn cầu với nền tảng khoa học, liên quan đến hành động ở mọi cấp độ từ địa phương đến toàn cầu và đảm bảo cung cấp các giải pháp sáng tạo đáp ứng nhu cầu của cả con người và tự nhiên.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của wwf có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< joyce gwen >>