Ý nghĩa của từ wu là gì:
wu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ wu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wu mình

1

0   0

wu


Nhà Ngô (thời Tam Quốc). | Nhà Ngô (thời Tam Quốc).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

wu


1. Viết tắt của Western Union: một hãng dịch vụ tài chính và liên lạc vrất có uy tín của Hoa Kì.
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   0

wu


Là từ viết tắt của cụm từ:
- Western Union: Tên của một công ty dịch vụ ở Mỹ được thành lập 2006. Họ cung cấp dịch vụ trao đổi điện tín và có uy tín hàng đầu nước Mỹ ở lĩnh vực này.

Một phương ngữ của tiếng Hoa được nói ở các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang và thành phố Thượng Hải.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của wu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wych-elm wroth >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa