Ý nghĩa của từ written off là gì:
written off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ written off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa written off mình

1

1   0

written off


bắt nguồn từ động từ Write something/somebody off. có nghĩa là bỏ quên, không quan tâm đến ai đó hoặc cái gì đó nữa. không còn nghĩ đến, không còn bận tâm.

trong phim Music and Lyrics do Hugh Grant và Drew Barrymore có bài hát Don't write me off just yet - đừng lãng quên tôi

written off là tính từ, chỉ việc đã bị lãng quên, đã bị bơ :p
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của written off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xiển dương hkphone >>