Ý nghĩa của từ wmp là gì:
wmp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wmp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wmp mình

1

0   0

wmp


1. Window media player: chương trình chạy và thư viện các file media đi kèm với các phiên bản os (pc, mobile, tab) windows của hãng microsoft. WMP ngoài ra cũng được phát triển trên các nền Mac OS/OSX, Solaris nhưng sau đó đã bị dừng lại.
markarus - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

wmp


Windows Media Player (tiếng Anh của Trình chơi phương tiện Windows, viết tắt WMP) là một trình đa phương tiện hỗ trợ miễn phí của Microsoft Windows để chơi các ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của wmp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xmen vo tien khoang hau >>