Ý nghĩa của từ win xp sp3 là gì:
win xp sp3 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ win xp sp3 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa win xp sp3 mình

1

0   0

win xp sp3


là một bản mở rộng của hệ điều hành Windows XP của hãng máy tính Microsoft. SP3 là viết tắt của Service Pack 3, nối tiếp 2 bản trước đó là SP1 và SP2
Windows SP3 nâng cấp hệ điều hành Windows XP, sửa các lỗi sẵn có và làm cho hệ điều hành hoạt động hiệu quả hơn
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của win xp sp3
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ban tri ky inh la oi >>