Ý nghĩa của từ welsher là gì:
welsher nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ welsher Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa welsher mình

1

0   0

welsher


Người cầm cái chạy làng (đánh cá ngựa... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của welsher
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bijection welsh >>