Ý nghĩa của từ welsher là gì:
welsher nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ welsher Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa welsher mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

welsher


Người cầm cái chạy làng (đánh cá ngựa... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< bijection welsh >>