Ý nghĩa của từ welly là gì:
welly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ welly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa welly mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

welly


Giày ủng bằng cao su không thấm nước, thường cao tới gần đầu gối.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< welsh bimodal >>