Ý nghĩa của từ welly là gì:
welly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ welly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa welly mình

1

1   1

welly


Giày ủng bằng cao su không thấm nước, thường cao tới gần đầu gối.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của welly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< welsh bimodal >>