Ý nghĩa của từ weldable là gì:
weldable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ weldable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa weldable mình

1

0   0

weldable


Có thể hàn được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của weldable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< welding weldability >>