Ý nghĩa của từ weldability là gì:
weldability nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ weldability Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa weldability mình

1

0   0

weldability


Tính hàn được (của kim loại).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của weldability
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< weldable weld >>