Ý nghĩa của từ weld là gì:
weld nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ weld. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa weld mình

1

0   0

weld


Mối hàn. | Hàn. | : ''to '''weld''' a boiler'' — hàn một nồi hi | Gắn chặt, cố kết. | : ''arguments closely welded'' — những lý lẽ gắn bó với nhau | Chịu hà [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

weld


Động từ: hàn
- Nối hai mảnh kim loại lại với nhau vĩnh viễn bằng cách nung chảy các phần chạm nhau
- Nối các mảnh kim loại lại với nhau vĩnh viễn bằng cách nung chảy các bộ phận chạm vào hoặc nối một mảnh kim loại với nhau theo cách này
- Để tách những người thành một nhóm có thể làm việc cùng nhau thành công
Danh từ:
- Mối khớp được làm từ vết hàn
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của weld
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< weldability welcomer >>