Ý nghĩa của từ w là gì:
w nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ w. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa w mình

1

1   0

w


1. Viết tắt của "what": câu hỏi "cái gì?" trong tiếng Anh
2. Viết tắt của "with": từ "với" trong tiếng Anh
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

w


W, w (v kép). | Ư (v kép). | : '''''W''' est la vingt-troisième lettre de l’alphabet français'' — w là con chữ thứ hai mươi ba của bản chữ cái tiếng Pháp | (hóa học) [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

w


W, w là chữ thứ 23 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh nhưng không được sử dụng trong những từ tiếng Việt.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

w


W có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

w


© Copyright by Y học NET.2008 | Email: webmaster@yhoc-net.com |  Vui lòng ghi rõ nguồn www.yhoc-net.com khi phát hành lại thông tin từ website này.  
Nguồn: tudienykhoa.net

Thêm ý nghĩa của w
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< retirage retombée >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa