Ý nghĩa của từ vu lan báo hiếu là gì:
vu lan báo hiếu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vu lan báo hiếu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vu lan báo hiếu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vu lan báo hiếu


Đây là lễ hội truyền thống của đạo Phật bắt nguồn từ Trung Hoa. Nó trùng với ngày rằm tháng 7 hay là ngày "Xá tội vong ân" ở Việt Nam. Vào ngày này, người người thể hiện lòng tôn kính và hiếu thảo của mình dành cho cha mẹ, ông bà và tổ tiên.
nga - 00:00:00 UTC 12 tháng 12, 2018
<< du miên chinsu >>