Ý nghĩa của từ vu lan là gì:
vu lan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vu lan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vu lan mình

1

0   0

vu lan


Lễ Vu Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Mặt khác dân gian còn gọi tháng bảy là "tháng cô hồn" không đem lại may mắn, người ta thường tránh khởi sự làm ăn mua bán xây nhà trong thời gian này
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

vu lan


Vu lan là tên một lễ của người Việt, vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch- là lễ báo Hiếu hay chính là ngày xá tội vong nhân hay dân gian gọi là ngày cúng cô hồn
Vu Lan là một ngày đại lễ trong Phật giáo, đó là ngày các nhà sư cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc, thái bình.
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

0   0

vu lan


Vu lan (chữ Hán: 盂蘭; sa. ullambana), còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

vu lan


"Vu Lan" là tên của ngày lễ lớn trong giới Phật Giáo và là phong tục của người Hoa. Lễ Vu Lan được tổ chức vào 15 tháng 7 âm lịch hằng năm nhằm báo hiếu công đức cha mẹ đồng thời cũng là ngày xá tội vong nhân trong phong tục Á Đông nhằm cúng cho các cô hồn không nơi nương náu
nghĩa là gì - Ngày 27 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của vu lan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< write down win win >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa