Ý nghĩa của từ vray là gì:
vray nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vray Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vray mình

1

0   0

vray


1. V-ray là một engine xử lí đồ họa, được sử dụng như một phần mở rộng cho các phần mềm đồ họa 3D. V-ray được phát triển chính bởi Vladimir Koylazov và Peter Miltev thuộc Chaos Software, thành lập vào năm 1997 ở Sofia, Bulgary.
markarus - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của vray
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< on the fly you raise me up >>