Ý nghĩa của từ vpbank là gì:
vpbank nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vpbank Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vpbank mình

1

0   0

vpbank


Ngân hàng VP là ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Ngân hàng này thành lập năm 1993 và được xem là ngân hàng lâu đời nhất Việt Nam. Giám đốc điều hành là ông Nguyễn Đức Vinh (2012). Ở đây cũng có những ưu đãi và hổ trợ cho khách hàng với các dịch vụ như Internet Banking.
nghĩa là gì - Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của vpbank
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tam sinh tam thế mvp trong game >>