Ý nghĩa của từ ville là gì:
ville nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ville Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ville mình

1

0   0

ville


Thành phố. | : ''Aller à la '''ville''''' — ra thành phố | : ''Habiter en '''ville''''' — sống ở thành phố | : ''Toute la '''ville''' est au courant de la nouvelle'' — cả th [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ville
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rollmops romain >>