Ý nghĩa của từ villa là gì:
villa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ villa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa villa mình

1

0   0

villa


Biệt thự; biệt thự ở ngoại ô. | Biệt thự. | : ''Louer une '''villa''''' — thuê một biệt thự | Trang viên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

villa


Villa là một chi ruồi trong họ Bombyliidae. Chúng có kích thước 5 đến 17 milimét (0,20 đến 0,67 in), và đầu tròn. Con đực của một số loài có vân mùa bạc sáng. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của villa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< romance romancero >>