Ý nghĩa của từ veto là gì:
veto nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ veto Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa veto mình

1

0   0

veto


Quyền phủ quyết; sự phủ quyết, sự bác bỏ. | : ''power (right) of '''veto''''' — quyền phủ quyết | : ''to put (set) a '''veto''' on a bill'' — bác bỏ một đạo luậ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của veto
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hooliganism via >>