Ý nghĩa của từ vdc là gì:
vdc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vdc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vdc mình

1

1   0

vdc


là chữ viết tắt của Vietnam Datacommunication Company- công ty Điện toán và truyền số liệu- là một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam- được gọi là một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

vdc


VDC là từ viết tắt của Vietnam Datacommunication Company, dịch là Công ty Điện toán và Truyền số liệu.

Đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam. Công ty này trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
lucyta - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

3

0   0

vdc


VDC, tên đầy đủ là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (Vietnam Datacommunication Company) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

vdc


- Vietnam Data Communication Company: Công ty dữ liệu. Đây là tổ chức cung cấp dịch vụ tìm và lắp đặt máy chủ cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Hiện tại, tổ chức này đang có 3 trung tâm dữ liệu chính và nhưng trung tâm con như công nghệ thông tin.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của vdc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vo thuong sgot >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa