Ý nghĩa của từ vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm là gì:
vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm mình

1

0   0

vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm


Con gà không thấy có chủ nhà thường hay chạy vào trong bếp phá phách, bới móc nồi đựng tôm. | Khi vắng mặt ông chủ, người cấp trên (hoặc cha mẹ) thì c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lạy ông tôi ở bụi này tốt gỗ hơn tốt nước sơn >>