Ý nghĩa của từ vũ khúc là gì:
vũ khúc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vũ khúc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vũ khúc mình

1

0   0

vũ khúc


Điệu nhạc dùng trong điệu nhảy. | : ''Một '''vũ khúc''' trầm bổng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

vũ khúc


dt (H. vũ: múa; khúc: bài hát) Điệu nhạc dùng trong điệu nhảy: Một vũ khúc trầm bổng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vũ khúc". Những từ có chứa "vũ kh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

vũ khúc


dt (H. vũ: múa; khúc: bài hát) Điệu nhạc dùng trong điệu nhảy: Một vũ khúc trầm bổng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

vũ khúc


tác phẩm âm nhạc miêu tả một quang cảnh, phong cách, sắc thái múa của một vùng hay một tộc người nào đó vũ kh&uacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của vũ khúc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vĩ đại vũ đài >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa