Ý nghĩa của từ uyển ương là gì:
uyển ương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uyển ương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uyển ương mình

1

0   0

uyển ương


- Từ Hán Việt, "uyển" nghĩa là thủy, "ương" là trung tâm, ở giữa. Nhưng cụm từ này lại lấy đó làm ẩn dụ cho hình ảnh về sự cô đơn lạc lõng. Vì nó diễn tả hình ảnh một người nào đó giữa biển trời mênh mông, lênh đênh không chốn nương tựa.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của uyển ương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< usagi jungle gym >>