Ý nghĩa của từ uu là gì:
uu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uu mình

1

1   0

uu


1. viết tắt của '' underused'' có nghĩa: không được tận dụng.
2. viết tắt của ''unique user'' là 1 địa chỉ IP để đo số lần vào 1 website để từ đó có các quảng cáo lớn.
thanhthanh - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< style gangnam ø >>