Ý nghĩa của từ utricular là gì:
utricular nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ utricular Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utricular mình

1

0   0

utricular


(thuộc) túi nhỏ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của utricular
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< utterable utilization >>