Ý nghĩa của từ utilizable là gì:
utilizable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ utilizable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utilizable mình

1

0   0

utilizable


Dùng được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của utilizable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< utilization galvanomagnetism >>